Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442831
Title Kennis-, Innovatie- en Ambitieagenda Multifunctionele Landbouw
Author(s) Jong, D. de; Migchels, G.; Poelarends, J.J.; Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.; Ferwerda-van Zonneveld, R.T.; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Team Economie en Nematoden
LR - Innovation Processes
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - sectorale ontwikkeling - innovaties - toekomst - economische ontwikkeling - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - sectoral development - innovations - future - economic development
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract De Vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland heeft samen met de verschillende multifunctionele sectoren de ambitie om de komende 5 jaar de gezamenlijk omzet te verdubbelen naar 1 miljard euro. Dat is ambitieus maar haalbaar. Er is veel ondernemerszin en positieve energie. Maar het gaat niet vanzelf. Elke multifunctionele sector heeft zijn eigen specifieke ambities en specifieke kennis en innovatieagenda om die ambities te realiseren. Dit rapport beschrijft deze ambities en kennis- en innovatieagenda’s voor Zorglandbouw, Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, Agrarische Kinderopvang, Boerderijeducatie, Streekproducten en Plattelandstoerisme.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.