Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442845
Title Energieke zoektochten naar verduurzaming in landbouw en voedsel : paradigma’s en praktijken
Author(s) Bakker, E. de; Dagevos, H.; Mil, E.M. van; Wielen, P. van der; Terluin, I.J.; Ham, A. van den
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 121) - 110
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Economics of Consumers and Households Group
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouwproductie - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - marktstructuur - houding van consumenten - innovaties - voedselketens - agricultural production - food production - sustainability - market structure - consumer attitudes - innovations - food chains
Categories Agricultural Economics (General) / Food Security
Abstract In deze studie wordt aan de hand van een aantal casestudies een veelzijdig beeld geschetst van duurzame initiatieven en strategieën in de wereld van landbouw en voedsel. De veelzijdigheid van de praktijk is te plaatsen binnen enkele paradigma’s of veranderingsroutes. De hoofdboodschap is dat verduurzaming in landbouw en voedsel langs verschillende routes zal moeten verlopen. Hierin zijn vier pijlers aan te wijzen: (i) innovatieve en praktische kennis, (ii) marktervaring, (iii) betrokkenheid burgers en consumenten en (iv) ondersteunende beleidsarrangementen. De verduurzaming in landbouw en voedsel is op te vatten als een samenspel van kleinschalige en grootschalige initiatieven in combinatie met veranderingen in productie én consumptie. Veel hangt af van in hoeverre partijen en netwerken elkaar zullen weten te vinden, of ze hun energie ook in houdbare business weten om te zetten, en of innovatieve kennis haar eindgebruikers zal weten te bereiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.