Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442861
Title Analyse vergelijkend vissen met de groten kuil en verhoogde boomkor tijdens de IJsselmeer Survey
Author(s) Overzee, H.M.J. van; Machiels, M.A.M.; Os-Koomen, E. van; Graaf, M. de
Source IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 13.008) - 45
Department(s) IMARES Visserij
IMARES
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) boomkorvisserij - bemonsteren - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - beam trawling - sampling - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
Categories Fishing Technology
Abstract In het najaar wordt de visstand van het IJsselmeer en Markermeer in het open water bemonsterd met een grote kuil (sinds 1966) en de elektrostramienkor (sinds 1989). Momenteel speelt de vraag of het mogelijk is om de grote kuil te vervangen door een verhoogde 4-meter boomkor. Daarbij staat centraal of de vangsten met deze twee tuigen van vergelijkbare samenstellingen en omvang zijn of misschien consistent verschillen. In het laatste geval zal een omrekeningsfactor berekend moeten worden bij voortzetting van de monitoringsreeks met de verhoogde 4-meter boomkor in plaats van de grote kuil. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in 2012 gedurende twee weken voorafgaand aan de reguliere surveyperiode, 34 vergelijkende trekken met de grote kuil en de verhoogde 4-meter boomkor uitgevoerd. De resultaten laten zien dat de meest gevangen vissoorten in de vangsten met de grote kuil in de najaarssurvey ook met de verhoogde 4-meter boomkor worden gevangen. Voor spiering lijkt de grote kuil relatief meer grote individuen (> 10 cm) te vangen dan de verhoogde 4-meter boomkor. De vangstgegevens zijn daarom op basis van lengte onderverdeeld in spiering-0 (spiering ≤ 10 cm) en spiering-1+ (spiering > 10 cm). Tijdens de vergelijkende trekken bestond de spieringvangst voornamelijk uit spiering-0.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.