Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442868
Title Groei in Het Nieuwe Telen : kennisbehoefte van vroege volgers
Author(s) Buurma, J.S.; Smit, P.X.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156504 - 54
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - kastechniek - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - kennisoverdracht - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - kwekers - nederland - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - cultural methods - plant development - crop quality - knowledge transfer - energy consumption - energy saving - optimization methods - growers - netherlands
Categories Cropping Systems / Horticulture / Energy
Abstract Bij de doorontwikkeling van Het Nieuwe Telen moeten teeltadviseurs, installateurs en ontwerpers een vertaalslag maken naar verbetering van de gewasgroei, vermindering van ziekte/uitval en lagere energiekosten. Zij richten zich nu vooral op de klimatologische kant van de techniek. De vroege volger zoekt vuistregels voor verdamping en vochtafvoer, waarmee hij zijn productie (kwaliteit en houdbaarheid) kan verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.