Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442972
Title Monitoring economische ontwikkeling melkveehouderij Kampereiland e.o. 2010
Author(s) Methorst, R.G.
Source Dronten : CAH Vilentum Hogeschool - 30
Department(s) Rural Sociology
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - pachtovereenkomsten - regionale ontwikkeling - gemeenten - overijssel - dairy farming - farm development - farm leases - regional development - municipalities
Categories Farm economics / Business Economics / Cattle
Abstract Dit rapport is onderdeel van de monitoring Ontwikkeling Kampereiland e.o. van het effect van het project Weidse Waarden en het vigerende pachtbeleid op de ontwikkeling van het gebied Kampereiland e.o.. Deze monitoring wordt gedaan over de periode 2010-2013. Kampereiland e.o. is het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland en is in zijn geheel in eigendom van Stadserven N.V.. Gemeente Kampen is door middel van het 100% aandeelhouderschap van deze N.V. op afstand eigenaar van de gronden van Kampereiland. Op basis van de verkregen economische cijfers van het jaar 2010 binnen het project is een analyse gedaan over de economische ontwikkeling van de melkveebedrijven. Deze analyse is weergegeven in dit rapport en dient ter nadere bespreking in het traject Agenda 2050 voor het Kampereiland e.o.. De hoofdvraag van dit deelrapport luidt: ‘Hoe is de economische situatie van de melkveebedrijven op Kampereiland e.o. in 2010 en hoe is dit in vergelijking met landelijke ontwikkelingen’.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.