Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442978
Title Taxuskevers lokken en bestrijden, een nieuwe richting in het onderzoek - Onderzoekers van PRI en PPO werken samen aan een oplossing voor de langere termijn
Author(s) Elberse, I.A.M.; Tol, R.W.H.M. van
Source Boom in business 4 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 40 - 43.
Department(s) Nursery Stock
PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - biologische bestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - attractants - trapping - biological control - laboratory tests - agricultural research
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Wegens het beperktee middelenpakket blijft de taxuskever een gevreesde plaag voor veel boomkwekers.Onderzoek naar nieuwe insecticiden heeft weinig nieuwe middelen opgeleverd. PRI en PPO gooien het nu over een andere boeg en werken aan beheersing van de plaag met een val, een lokstof, schimmels en een oud natuurlijk middel uit Amerika.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.