Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442981
Title Winning en opslag van sperma van zeldzame Nederlandse schapen- en geitenrassen in de genenbank (2001-2012)
Author(s) Hoving, A.H.; Sulkers, H.; Zuidberg, C.A.; Hulsegge, B.; Woelders, H.; Wit, A.A.C. de; Hiemstra, S.J.
Source Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 29) - 30
Department(s) LR - Animal Breeding & Genomics
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) schapenrassen - geitenrassen - zeldzame rassen - schapenhouderij - geitenhouderij - spermaconservering - genetische bronnen van diersoorten - dierveredeling - genenbanken - sheep breeds - goat breeds - rare breeds - sheep farming - goat keeping - semen preservation - animal genetic resources - animal breeding - gene banks
Categories Races, Selection, Genetics / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract In de periode 2001-2012 is in een aantal acties genetisch materiaal van Nederlandse schapen- en geitenrassen opgenomen in de genenbank voor landbouwhuisdieren. In totaal zijn er ruim 34.000 doses rammen- en bokkensperma van 12 rassen opgeslagen in de genenbank. In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in de periode 2001-2012 heeft ondernomen om genetisch materiaal van schapen- en geitenrassen veiliig te stellen in de genenbank. De eerste actie vond plaats in 2001-2002, net na de MKZ-crisis, die duidelijk maakte dat er een reëel gevaar is dat een groot deel van de heideschapen bij een dergelijke dierziekte kan verdwijnen. Na deze eerste actie is het aantal doses sperma van diverse schapen- en geitenrassen verder uitgebreid in de periode 2003-2012. Naast de heideschaaprassen zijn het Melkschaap, de Zwartbles, de Blauwe Texelaar, de Nederlandse Landgeit en de Nederlandse Bonte en Witte geit toegevoegd aan de genenbank.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.