Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443123
Title Klimaattoets herijking EHS Gelderland
Author(s) Geertsema, W.; Vos, C.C.; Wamelink, G.W.W.; Eupen, M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2424) - 88
Department(s) Alterra - Nature and society
Alterra - Biodiversity and policy
Alterra - Earth informatics
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - klimaatverandering - oppervlaktewater - klimaatadaptatie - bodemkwaliteit - gelderland - ecological network - climatic change - surface water - climate adaptation - soil quality
Categories Ecology (General)
Abstract De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voortvarende uitvoering bestaand beleid voor verbetering van abiotische condities en inzetten op integrale aanpak binnen klimaatcorridors verdienen aanbeveling. Daarnaast is verdere uitwerking binnen een aantal regio’s en grensoverschrijdend met Duitsland aan te bevelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.