Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443160
Title Na 25 jaar eindelijk structurele daling ongevallen met landbouwvoertuigen?
Author(s) Jaarsma, C.F.
Source Verkeersknooppunt : vaktijdschrift voor verkeersprofessionals 40 (2013)185/186. - ISSN 0920-3834 - p. 6 - 13.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Abstract Dit artikel biedt een overzicht van een gedetailleerde analyse naar aard en omvang van de verkeersongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken en ontwikkelingen daarin. Het onderzoek strekt zich uit over een periode van bijna 25 jaar, namelijk van 1987 tot en met 2012. De meest recente gegevens die beschikbaar zijn bij de Data-ICT Dienst van Rijkswaterstaat (RWS-DID)1 zijn hierin verwerkt. Het artikel behandelt de vraag naar op welke wegen en in welke provincies deze ongevallen gebeuren en op welk moment van de dag qua daglichtsituatie. Tevens geeft het aandacht aan de schuldvraag en ongevalsoorzaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.