Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443169
Title Interpoleren kun je leren : een beslissingsondersteunend systeem voor interpolatie, aggregatie en desaggregatie in ruimte en tijd
Author(s) Walvoort, D.J.J.; Knotters, M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 26)
Department(s) Alterra - Soil geography
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemchemie - kriging - zink - beslissingsondersteunende systemen - methodologie - kaarten - soil chemistry - zinc - decision support systems - methodology - maps
Categories Soil Chemistry
Abstract Tijd en geld ontbreken meestal om overal en altijd waarnemingen te verrichten. Daarom moeten in vrijwel elk onderzoek gegevens worden geïnterpoleerd naar niet-bezochte locaties of tijdstippen. Ook moeten gegevens vaak worden geaggregeerd tot bijvoorbeeld ruimtelijke of temporele totalen of gemiddelden, of worden gedesaggregeerd van grote naar kleine ruimtelijke of temporele eenheden. Dat kan op vele manieren, maar welke manier is het meest geschikt? Om onderzoekers te helpen bij het maken van een gefundeerde keuze hebben we een website met een beslissingsondersteunend systeem ontworpen, die we in deze paper onder de aandacht brengen (www.mapmakersguide.org). Voorbeelden maken duidelijk dat de keuze van de juiste interpolatie-, aggregatieof desaggregatiemethode er wel degelijk toe doet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.