Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443219
Title De natuur bouwt mee (interview met Arjan Rothuis en Martin Baptist)
Author(s) Didde, R.; Rothuis, A.J.; Baptist, M.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES )
Department(s) IMARES Aquaculture
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurtechniek - kustbeheer - hoogwaterbeheersing - moerasgronden - innovaties - zandsuppletie - ecological engineering - coastal management - flood control - swamp soils - innovations - sand suppletion
Categories Hydraulic Engineering
Abstract "Bouwen met natuur" heet het concept dat Ronald Waterman in de jaren tachtig lanceerde. Het Plan Waterman bleef toen bij een plan. De huidige realiteit is anders; als gedachtegoed is nu ingeburgerd: ga niet de strijd aan met de elementen, maar werk juist samen met de natuur. Wilgen die golfslag breken, moerassen die water vasthouden en kwelders die zeespiegelstijging opvangen. Zo werkt nu het consortium Ecoshape. Met de hele waterwereld daarin vertegenwoordigd. Kennisinstituten als IMARES, NIOZ en Deltares, gezamenlijk met baggeraars als Boskalis en Van Oord, maar ook ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV, Arcadis en Witteveen+Bos participeren. Wageningen UR, TU Delft en Universiteit Twente ontbreken niet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.