Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443258
Title Literatuurstudie Ionspecifieke meetmethoden: Werkpakket 3: Nieuwe meet- en regeltechniek bemesting
Author(s) Gieling, T.H.; Blok, C.; Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Lagas, P.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GTB 1195) - 68
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) cultuur zonder grond - substraten - waterkwaliteit - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - meting - bemonsteren - regelsystemen - emissiereductie - literatuuroverzichten - soilless culture - substrates - water quality - nutrients - fertilizers - measurement - sampling - control systems - emission reduction - literature reviews
Categories Horticulture / Water Quality
Abstract Tot nu toe sturen telers eens per 1 of 2 weken een drain of matmonster naar een commercieel laboratorium. De uitslag volgt dan de volgende dag. Door frequenter en sneller te meten ontstaat een veel genuanceerder beeld van de plantopname. Voorgaande onderzoeken lieten zien hoe hiermee regeltechnisch de voedingssamenstelling kan worden bijgestuurd. Als neveneffect zal de hoeveelheid spui van een bedrijf zo worden geminimaliseerd. De betrouwbaarheid van de metingen per ion was tot nu toe onvoldoende. In dit rapport wordt een overzicht geven van een klein tiental ion specifieke meetmethoden en wordt besproken welke mogelijk voor de tuinbouw relevant kunnen zijn. De kansen en problemen van klassieke electroden aangevuld met Carbon NanoTubes (CNT), capillaire electroforese (CE) en Laser Induced Breakdown Spectrosopy (LIBS) worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de mening van telers en de aanvullende kennis die nodig is om met succes voeding bij te regelen met een frequentie van eens per dag of vaker. Up to now growers sent samples of drain water or slab water to commercial laboratories for element analysis. In Holland the results are reported within 24 hours. By measuring more frequently and even faster a more nuanced idea about the dynamics of crop nutrient uptake are expected. Previous research showed how this information can be used to control the nutrient composition in the greenhouse. A nowadays important consequence of this type of control cycle is the minimisation of the discharge of drainwater from the greenhouse. However, up to now the accuracy and reliability of the measurements was insufficient for practical applications. In this report an overview of about 10 methods is given including a discussion of the chances to introduce these methods in horticultural practise. Extra focus was on chances and problems of classical probes supplemented with Carbon Nano Tubes (CNT), Capillary Electrophoresis (EC) and Laser Induced Breakdown Spectrosopy (LIBS). The opinion of growers is included and the need for additional knowledge and extension support is identified.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.