Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443317
Title Vergelijkende genoomanalyse geeft inzicht in de evolutie en biologie van pathogene oömyceten
Author(s) Seidl, M.F.; Govers, F.
Source Gewasbescherming 44 (2013)4. - ISSN 0166-6495 - p. 109 - 112.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
EPS-2
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) genomica - oömyceten - pathogenen - biologie - evolutie - moleculaire genetica - plantenziekteverwekkende schimmels - bio-informatica - plantenziekten - phytophthora infestans - genomics - oomycetes - pathogens - biology - evolution - molecular genetics - plant pathogenic fungi - bioinformatics - plant diseases
Categories Genome informatics / Oomycota / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Hoewel oömyceten nog maar kortgeleden het genomica-tijdperk zijn binnengetreden hebben de nieuwe ‘-omics’-technieken al geleid tot een overvloed aan kwantitatieve data. Vergelijkende en geïntegreerde genomica is cruciaal om deze schatkist met data te ontsluiten. In het proefschrift ‘Exploring Evolution and Biology of Oomycetes: Integrative and Comparative Genomics’ zijn met succes de eerste stappen gezet om deze data te gebruiken om zodoende de evolutie en biologie van oömyceten verder te ontrafelen en dit heeft reeds geleid tot waardevole nieuwe inzichten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.