Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443379
Title Genetische diversiteit in kleine populaties: problemen, oplossingen en monitoring
Author(s) Groot, G.A. de
Event Symposium Ecologie en de praktijk - Nieuwe kennis toegepast, 2013-03-22
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2013
Abstract De noodzaak tot het voorkomen van genetische verarming en inteelt in kleine populaties komt regelmatig bovendrijven in discussies over het beheer en behoud van bedreigde flora en fauna. Bijplaatsingen en ecologische verbindingszones worden genoemd als oplossingen, maar toepassing is niet onomstreden. In deze presentatie zal worden ingegaan op de vraag waarom en wanneer nu eigenlijk actie geboden is. Verschillende mogelijke maatregelen zullen worden besproken. Daarnaast zal dieper worden ingegaan op het belang van begeleidende monitoring voor en na het nemen van mitigerende maatregelen: wat is er met moderne DNA-technieken mogelijk, en welk doel dient het?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.