Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 443560
Title Bloemkool geteeld op water
Author(s) Blind, M.; Verhoeven, J.T.W.
Source Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 59
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) teeltsystemen - vollegrondsgroenten - groenteteelt - bloemkolen - hydrocultuur - cultuurmethoden - proeven op proefstations - cropping systems - field vegetables - vegetable growing - cauliflowers - hydroponics - cultural methods - station tests
Categories Cropping Systems / Vegetables
Abstract In 2011 en de eerste maanden van 2012 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk vier proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De hoofddoel van de eerste drie proeven die in 2011 zijn uitgevoerd was antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk is op het drijvende teeltsysteem drie achtereenvolgende teelten per jaar (groeiseizoen) te realiseren. Het doel van de vierde proef was vast te stellen of het mogelijk is op het systeem winterbloemkool te telen. Ondanks dat het gewas zich in verschillende fasen van de proeven niet optimaal ontwikkelde is de conclusie dat het mogelijk is drie achtereenvolgende bloemkoolteelten op het systeem te voltooien. Ondanks maatregelen tegen de vorst overleefde de winterbloemkool de extreem strenge vorst van de eerste helft van februari 2012 niet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.