Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443587
Title Little egrets egretta garzetta in the Dutch Wadden Sea: From Mediterranean rarity to typical Dutch shorebird: [Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel]
Author(s) Kleefstra, R.; Horn, H.; Leopold, M.F.; Overdijk, O.
Source Limosa 82 (2009)3-4. - ISSN 0024-3620 - p. 158 - 170.
Department(s) IMARES Ecosystemen
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2009
Keyword(s) vogels - habitats - migratie - broedplaatsen - lauwersmeergebied - waddenzee - birds - migration - breeding places - wadden sea
Categories Aves
Abstract De Kleine Zilverreiger zal menigeen niet direct associëren met kwelders, stranden en slikken. Toch maakt desoort een stormachtige ontwikkeling door als bewoner van West-Europese kustgebieden. Net als in Frankrijken Groot-Brittannië namen de aantallen in de Nederlandse Waddenzee in de jaren negentig vooral in de nazomer toe. In 1999 volgde de definitieve vestiging als broedvogel. Sindsdien werden niet alleen de aantallenbijgehouden, ook werd gekeken naar reproductie, werden nestjongen geringd en op beperkte schaal voedselmonsters verzameld. Tien jaar na de vestiging als broedvogel is het tijd voor een eerste overzicht van het wel en wee van de Kleine Zilverreiger in diens noordelijkste broedgebied in Europa.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.