Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443596
Title Binnenstadservice: Innovatie in binnenstedelijke distributie
Author(s) Hofenk, D.J.B.; Birgelen, M.J.H. van; Bloemer, J.M.M.
Source In: Versterking van innovatie: Liber Amicorum voor Ben Dankbaar / Kok, R.A.W., Lekkerkerk, L.J., Vermeulen, P.A.M., Den Haag : Boom Lemma Uitgevers (NUR 801) - ISBN 9789462360020 - p. 85 - 96.
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
WASS
Publication type Peer reviewed book chapter
Publication year 2013
Abstract Introductie Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd binnen het Transumo-project Transitie naar duurzame stedelijke distributie (Hofenk et al., 2009; zie ook Hofenk, 2012). Dit project had tot doel te komen tot (aanzetten voor) een innovatieve en duurzame wijze van stedelijke distributie. Centraal binnen het project stond de pilot die Binnenstadservice uitvoerde in Nijmegen. Hier werd op lokale schaal geëxperimenteerd met een innovatieve manier van stedelijke distributie. Het doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de houding van (potentiële) gebruikers ten aanzien van Binnenstadservice en de maatschappelijke en/of bedrijfsmatige effecten die Binnenstadservice volgens deze gebruikers heeft. Er stonden twee gebruikersplatforms centraal: (1) winkeliers en (2) vervoerders. Daarnaast is er een onderzoek gehouden onder het winkelend publiek (consumenten) in de Nijmeegse binnenstad. Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek liep van september 2008 tot en met augustus 2009. In deze bijdrage geven we inzicht in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en beschrijven we de implicaties voor de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.