Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443629
Title Liefde maakt blind? : onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van ‘risicovolle’ dieren
Author(s) Pompe, V.M.M.; Hopster, H.; Dieren, M. van
Source Leeuwarden : VHL - 81
Department(s) Diermanagement (VHL)
LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierenwelzijn - huisdieren - gezelschapsdieren - onderzoek - waarden - animal welfare - domestic animals - pets - research - values
Categories Animal Health and Welfare / Pets and Companion Animals
Abstract Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, thans EZ) heeft in 2012 het Lectoraat Welzijn van Dieren (Hogeschool VHL, Leeuwarden) gevraagd meer inzicht te verschaffen in de beweegredenen van mensen die kiezen voor een dier met een hoog welzijns- en gezondheidsrisico. Deze vraag werd gesteld vanuit het beleidsvoornemen deze groepen te bereiken met voorlichting aangaande de risico’s en alternatieven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.