Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443674
Title Sensorgerichte bespuitingen van de hoofdscheut van vruchtbomen in de opkweek
Author(s) Wenneker, M.; Nieuwenhuizen, A.T.; Groot, T.T.; Ravesloot, M.B.M.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
Department(s) Fruit
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
PPO/PRI Agrosysteemkunde
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) malus pumila - appels - plantmateriaal - plantenkwekerijen - scheuten - plantengroeiregulatoren - spuiten - sensors - mechanisatie - haalbaarheidsstudies - nederland - apples - planting stock - nurseries - shoots - plant growth regulators - spraying - mechanization - feasibility studies - netherlands
Categories Fruit Growing / Plant Growth Regulators
Abstract De arbeidsbehoefte van vruchtboom scheuttoppen spuiten is te hoog omdat iedere scheuttop individueel handmatig bespoten moet worden. De oorzaak hiervan ligt in de tijdigheid van de bespuitingen, en in de benodigde accuratesse. Door de tijdigheid en de accuratesse is de benodigde effectiviteit van de bespuitingen in gevaar. In de gewenste situatie worden alle vruchtbomen accuraat en op tijd bespoten. In dit project werd succesvol een geautomatiseerde sensorgerichte spuitunit voor de productie van vruchtbomen ontworpen. Het automatisch herkennen en precies bespuiten van de scheuttop is op dit moment realistisch en haalbaar voor praktijkonderzoek en implementatie in de vruchtboomkwekerij. Huidige sensoren bieden na implementatie in de vruchtboomkwekerij de mogelijkheid de bespuitingen gericht en precies gedoseerd en vergaand gemechaniseerd uit te voeren. Daarmee wordt flink bespaard op arbeid en wordt de snelheid van werkgangen vergroot.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.