Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443687
Title Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur?
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Sukkel, W.
Source Ekoland 33 (2013)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
Department(s) Team Economie en Nematoden
PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) bedrijfssystemen - akkerbouw - agrobiodiversiteit - rendement - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - farming systems - arable farming - agro-biodiversity - returns - cultural control - organic farming
Categories Cropping Systems / Cultural Control
Abstract Dit voorjaar is door financiering van EL&I en een stevige lobby van de biologische sector het project Werken aan weerbare landbouwsystemen herstart. Zowel in de gangbare als in de biologische sector is er een sterke ontwikkeling naar steeds grotere en uniformere percelen van een enkel gewas. Vanuit economische en mechanisatie-technische redenen zijn deze ontwikkelingen te begrijpen. Maar hoe ontwikkelen ziekten en plagen zich op zulke percelen? Bestaat er een weerbaar landbouwsysteem dat ook een hoog bedrijfsrendement geeft?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.