Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443694
Title Hoop voor de tureluur : agrarisch natuurbeheer op grote schaal
Author(s) Berendse, Frank
Source Hoop voor de tureluur : agrarisch natuurbeheer op grote schaal, WageningenWorld, 2013-01-01, R. Didde, http://edepot.wur.nl/277532
Department(s) PE&RC
Nature Conservation and Plant Ecology
Publication type Media appearance
Publication year 2013
Keyword(s) agri-environment schemes - polders - grassland birds - grasslands - farmers' income - eemland
Categories Nature Management (General)
About Het agrarisch natuurbeheer gaat op de schop, heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd. Boerennatuur krijgt nieuwe kansen, in grote aaneengesloten gebieden. Hoogleraar Frank Berendse, een van de hoofdauteurs van het advies van Raad voor de Leefomgeving, dat de staatssecretaris overnam, bezoekt een succesvolle veehouder in de polder Arkemheen. De hoogleraar en het boerenechtpaar kennen elkaar niet. De ontmoeting is geëngageerd; Berendse is uitgesproken kritisch over agrarisch natuurbeheer in Nederland, de Van ’t Kloosters zijn trots op wat ze daarmee bereiken voor de weidevogels. Deze melkveehouder is een voorbeeld van hoe het moet en hoe het kan, zegt de Wageningse hoogleraar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.