Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 443708
Title Investeringseffecten van verplichte emissiearme stalvloer in de melkveehouderij
Author(s) Koeijer, T.J. de; Veen, H.B. van der; Blokland, P.W.; Ham, A. van den; Kruseman, G.; Vermeij, I.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI-rapport 013-055) - ISBN 9789086156559 - 40
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) huisvesting, dieren - stallen - ammoniakemissie - huisvesting van koeien - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - luchtverontreiniging - melkveehouderij - vloeren - animal housing - stalls - ammonia emission - cow housing - dairy cattle - farm management - air pollution - dairy farming - floors
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract Het doel van dit onderzoek is nagaan in hoeverre melkveehouders hun investeringsplannen voor een nieuwe stal nog kunnen uitvoeren als ze verplicht worden om een emissiearme stal te bouwen in plaats van een gangbare stal. Hiertoe worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 1) Wat is de totale investering indien een melkveehouder besluit om een nieuwe stal te bouwen? 2) Wat zijn de jaarkosten van deze investering en wat is het effect op de jaarkosten als een emissiearme stal is vereist in plaats van een gangbare stal? 3) Wat is het effect van een verplichting voor een emissiearme stal bij nieuwbouw op de financierbaarheid van het investeringsplan?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.