Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443741
Title Advies inzake Deep Sea Mining onderzoek
Author(s) Jak, R.G.; Groenendijk, F.C.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C153/13) - 42
Department(s) IMARES Maritiem
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mijnbouw - waterbodems - noordzee - haalbaarheidsstudies - overheidsbeleid - nederland - mining - water bottoms - north sea - feasibility studies - government policy - netherlands
Categories Economics (General)
Abstract Belangrijke conclusies uit dit rapport: Actief meedoen in de ontwikkeling van deep sea mining biedt grote kansen voor Nederland, zowel voor een belangrijke economische sector als voor de wereldwijde ambitie om de biodiversiteit van de aarde niet verder achteruit te laten gaan. Het zou goed zijn als Nederland inzet op samenwerking met bedrijfsleven via de topsectoren én op een rol in de International Seabed Authority. Het is dan wel essentieel dat deze twee trajecten kennis en ervaring uitwisselen; doen ze dat niet, dan bestaat er een kans dat ze elkaar tegenwerken. Het lijkt ons daarom een goed idee om een Nederlandse visie te ontwikkelen op diepzeemijnbouw en de kansen voor Nederlandse partijen te identificeren. Dit zou in gezamenlijk verband kunnen worden opgesteld met vertegenwoordigers van Nederlandse overheden, industrie, onderzoek en NGO’s.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.