Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443998
Title Biomassa uit natuur en landschap
Author(s) Knaap, W.G.M. van der; Spijker, J.H.; Stobbelaar, D.J.
Source Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 71
Department(s) Land Use Planning
Alterra - Nature and society
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
WASS
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 2013
Keyword(s) biomassa - natuur - landschap - biobased economy - beroepsopleiding - biomassa productie - biomass - nature - landscape - vocational training - biomass production
Categories Natural Resource Economics / Nature Management (General)
Abstract De Nederlandse overheid kent forse ambities om biomassa uit natuur en landschap tot waarde te brengen. Het lectoraat richt haar onderzoek op een kosteneffectieve bestemming voor deze ‘groene biomassa’ waarbij vraagstukken omtrent oogst en logistiek worden bestudeerd. Samen met landschapsbeheerders, agrarische natuurverenigingen en terreineigenaren wordt gezocht naar een 'optimaal beheer': op het juiste moment laten vrijkomen van de juiste hoeveelheid biomassa in de gewenste kwaliteit, zónder dat daarmee de draagkracht van natuur en landschap wordt aangetast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.