Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444009
Title Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst
Author(s) Tuijl, B.A.J. van; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1276)
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
LR - Innovation Processes
WUR Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) champignonbedrijven - paddestoelen - eetbare paddestoelen - economische ontwikkeling - innovaties - productiemogelijkheden - methodologie - bedrijfssystemenonderzoek - samenwerking - onderzoek - kwekers - mushroom houses - mushrooms - edible fungi - economic development - innovations - production possibilities - methodology - farming systems research - cooperation - research - growers
Categories Edible fungi / Business Administration
Abstract Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een literatuuronderzoek en heeft geleid tot vijf denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn beschreven in toekomstscenario’s.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.