Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444195
Title Vegetatieontwikkeling in uiterwaarden hindert de doorstroming wellicht minder dan gedacht
Author(s) Querner, E.P.; Makaske, B.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2013 (2013). - ISSN 0166-8439
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Alterra - Soil geography
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) waterstromingsweerstand - uiterwaarden - vegetatie - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - water flow resistance - river forelands - vegetation - nature development - flood control
Categories Water Management (General)
Abstract In het kader van Ruimte voor de River worden grote delen van de uiterwaarden van Rijn en Maas natuurlijker beheerd. Realisatie van natuurdoelen in uiterwaarden mag de doorstroomcapaciteit bij hoogwater echter niet te zeer schaden. Met andere woorden: de hydraulische ruimte voor natuur is beperkt. Om meer zicht te krijgen op de hydraulische effecten van het veranderde beheer heeft Alterra, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, onderzoek gedaan naar de stromingsweerstand van natuurlijke vegetaties in de uiterwaarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.