Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444256
Title Goede wondafdekking met aangepaste snoeischaar
Author(s) Bruine, A. de; Wenneker, M.
Source De Fruitteelt 103 (2013)2. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 6.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - toegepast onderzoek - proeven - wondafdichtingsmateriaal - snoeien - fruit growing - small fruits - plant pathogenic fungi - applied research - trials - wound dressings - pruning
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits
Abstract Taksterfte door Eutypa lata in rode bes, kan aanzienlijke oogstderving veroorzaken, zelfs op percelen waar niet opvallend veel gesteltakken wegvallen. Jaarlijks kost dit rode bessentelers duizenden euro's omzet. Daarom voert PPO sinds enkele jaren proeven uit in rode bessenpercelen met zware Eutypa-druk. Deze schimmel infecteert de rode bessenplanten voornamelijk via snoeiwonden. Tijdens de proefuitvoeringen werd met een aangepaste snoeischaar gelijktijdig met het snoeien de wond bespoten of afgedekt om niet na elke snoeironde de spuitmachine te hoeven vullen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.