Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444428
Title Garantstelling Marktintroductie Innovatie land- en tuinbouw; Verkenning naar toepassing in de praktijk
Author(s) Blokland, P.W.; Meulen, H.A.B. van der; Dijken, E. van
Source Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 13-088) - 28
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouwsector - financiële instellingen - kredietbeleid - systeeminnovatie - garantiesubsidies - innovaties - ondernemingen - risicobeheersing - agricultural sector - financial institutions - credit policy - system innovation - deficiency payments - innovations - enterprises - risk management
Categories Financial Sector / Agricultural Sector
Abstract Vanuit kredietinstellingen bestaat de behoefte aan een garantstelling die de introductie van duurzame (systeem)innovaties vergemakkelijkt. De beoogde regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties van het ministerie van EZ kan in deze behoefte voorzien. Zeker als deze regeling het kapitaalrisico dat innovatieve ondernemers lopen, ondervangt. Kredietinstellingen zijn door het economisch klimaat en aangescherpte voorwaarden op het verstrekken van kredieten kritisch en geneigd risico’s te mijden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.