Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444466
Title Hoe met remote sensing via de vegetatie bodem en water kunnen worden gekarteerd
Author(s) Roelofsen, H.D.; Amerongen, J. van; Kooistra, L.; Runhaar, J.; Witte, J.P.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)2. - ISSN 1382-6069 - p. 107 - 120.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Alterra - Centre for Water and Climate
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) remote sensing - ecohydrologie - vegetatietypen - evapotranspiratie - grondwaterstand - monitoring - ecohydrology - vegetation types - evapotranspiration - groundwater level
Categories Soil Physics
Abstract Remote sensing is de verzamelterm voor diverse vormen van aardobservatie. Zoals observaties van het aardoppervlak door satellieten (spaceborne remote sensing). Observaties vanuit vliegtuigen (airborne remote sensing) zijn eveneens mogelijk. De vraag wat remote sensing kan betekenen voor hydrologische toepassingen stond centraal tijdens de NHV voorjaarsbijeenkomst, in mei 2012. Daar betoogden wij dat diverse hydrologische grootheden afgeleid kunnen worden van remote sensing beelden. Dit artikel is een verdere uitwerking van dit betoog. We willen met deze bijdrage aantonen dat de natuurlijke vegetatie een nuttige vertaalsleutel kan vormen tussen remote sensing observaties enerzijds en eigenschappen van de ondergrond anderzijds.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.