Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444495
Title Deltascenario’s voor 2050 en 2100 : nadere uitwerking 2012-2013
Author(s) Bruggemann, W.; Dammers, E.; Born, G.J. van den; Rijkens, B.; Bemmel, B. van; Bouwman, A.; Nabielek, K.; Beersma, J.; Hurk, B. van den; Polman, N.B.P.; Linderhof, V.G.M.; Folmer, C.; Huizinga, F.; Hommes, S.; Linde, A. te; Didde, R.; Roukema, M.
Source Delft : Deltares - 65
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) klimaatverandering - economische groei - economische ontwikkeling - scenario-analyse - overstromingen - risicoanalyse - climatic change - economic growth - economic development - scenario analysis - floods - risk analysis
Categories Climatic Change / Water Management (General)
Abstract Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB), KNMI en Wageningen UR, LEI publiceren onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde Deltascenario’s. Ze zijn gebaseerd op meer óf minder economische groei in combinatie met matige óf grote klimaatverandering. De vier scenario’s hebben de namen: RUST (resultaat van matige klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking); DRUK (matige klimaatverandering, sterke groei); WARM (snelle klimaatverandering, lage groei); STOOM (snelle klimaatverandering, sterke groei). Aan de hand van elk van de uitgewerkte scenario’s toont het consortium voor welke uitdagingen Nederland in de toekomst kan komen te staan als het gaat om zoetwatervoorziening, de ruimtelijke inrichting van stad en land en bescherming tegen overstromingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.