Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 444520
Title Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam : Syntheserapport
Author(s) Bessembinder, J.; Wolters, D.; Hove, B. van
Source Utrecht : KvK - ISBN 9789490070717 - 57
Department(s) Meteorology and Air Quality
Earth System Science
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - stedelijke gebieden - monitoring - rotterdam - zuid-holland - climatic change - flood control - urban areas
Categories Climatic Change
Abstract Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Door de sterke verstedelijking en de hoge economische activiteit is het gebied gevoeliger voor weersextremen. Die grote impact van weersextremen is in het huidige klimaat al te merken. Voor een goed functioneren, is het van belang dat dit gebied zo is ingericht dat de meeste extremen in het huidige en toekomstige klimaat goed kunnen worden opgevangen zonder grote ontwrichtingen. Goede klimaatinformatie voor de regio is hierbij van belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.