Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444526
Title TBT-gehalten en effecten bij de Geowne Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlansdse kust in 2013
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C176/13) - 25
Department(s) IMARES Vis
IMARES Delta
IMARES Experimental Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecotoxicologie - biologische monitoring - waterverontreiniging - organo-tinverbindingen - mariene ecologie - littorina littorea - ecotoxicology - biomonitoring - water pollution - organotin compounds - marine ecology
Categories Marine Ecology / Water Quality
Abstract Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever zijn in 2013 wederom naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus) verzameld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.