Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444657
Title Meer waarden met dieren : businessplan
Author(s) Janssens, E.; Rooij, D. de; Nolles, J.; Waggelink, W.; Hopster, H.
Source Wageningen : Centre of Expertise Agrodier - 43
Department(s) Diermanagement (VHL)
LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierhouderij - dierlijke productie - publiek-private samenwerking - agrarisch onderwijs - planning - Nederland - animal husbandry - animal production - public-private cooperation - agricultural education - Netherlands
Categories Agricultural Education / Animal Production Systems (General)
Abstract Het Centre of Expertise (CoE) Agrodier richt zich op intensieve publiek-private samenwerking binnen de dierlijke productie-sector met daaraan gekoppeld een hoogwaardig en praktijkgericht onderwijsaanbod met toegepast onderzoek als middel om de kwaliteit te versterken. In het businessplan wordt eerst de positie van Agrodier in de sector toegelicht. Vervolgens wordt de betekenis en meerwaarde van het CoE Agrodier besproken. Het groeimodel en de benodigde aanpak om te komen tot een volwaardige publiek-private samenwerking wordt in het laatste deel uiteengezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.