Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444949
Title Energielandschap in de gemeente Brummen; ideeën, mogelijkheden en kansen
Author(s) Knaap, W.G.M. van der
Source Netherlands : Wageningen University - 171
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landschap - landschapsplanning - landschapsarchitectuur - energie - hernieuwbare energie - biobased economy - veluwe - gelderland - landscape - landscape planning - landscape architecture - energy - renewable energy
Categories Regional Plans / Energy
Abstract In 2012 en 2013 hebben studenten van de universiteit Wageningen een onderzoek gedaan in onze gemeente rondom het thema 'energielandschap'. Onderzoeksopdracht vanuit de gemeente was: Welke mogelijkheden zijn er om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie voor de korte en de middenllange termijn vorm te geven en aan te laten sluiten bij de kenmerken van het landschap en bij de wensen van bewoners en ondernemers ter plekke". Een groep van twaalf bereidwillige (en vrijwillige) deskundigen uit onze gemeentelijke samenleving hebben als een 'reisgids' de studenten door onze gemeente geloodst. Hierbij hebben de studenten contacten gezocht met instellingen, ondernemingen en bedrijven. Op 11 maart 2013 hebben de studenten een presentatie verzorgd van hun onderzoeksrapport. Op 16 juli 2013 heeft het college kennis genomen van dit rapport. Het college constateert dat het rapport ideeën biedt, maar ook mogelijkheden voor eventueel vervolgonderzoek door masterstudenten. Zo'n vervolgonderzoek kan dieper op dit onderwerp ingaan. Onderzoekresultaten van dit eventuele vervolgonderzoek zijn dan wellicht ook daadwerkelijk toepasbaar in onze gemeente.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.