Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445026
Title Begrippenlijst biomassa uit bossen : Engels - Nederlands, Nederlands - Engels
Author(s) Jong, J.J. de; Briel, J. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 77
Department(s) Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bosbouw - biomassa - biomassa productie - bosbeheer - bio-energie - verklarende woordenlijsten - biobased economy - forestry - biomass - biomass production - forest administration - bioenergy - glossaries
Categories Forestry (General)
Abstract Er is in de bosbouw wereldwijd een ontwikkeling gaande naar een intensivering van de oogst in bossen. Naast de gebruikelijke oogst van stamhout wordt steeds meer ook het dunnere takhout en tophout geoogst, dat voorheen in het bos achter bleef. Dat materiaal wordt veelal gebruik om energie mee op te wekken. De oogst van dit tak- en tophout vergt een andere aanpak dan dat van stamhout, en er wordt daarom internationaal veel onderzoek naar gedaan. Ook de verwerking en benutting van het hout is onderwerp van onderzoek. Doordat het een relatief nieuw onderwerp van onderzoek is, ontstaat er nogal eens verwarring over de gebruikte begrippen de onderzoeksmethoden. Daarom is onlangs een COST-actie (FP0902 Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply) uitgevoerd, met het doel om begrippen en methoden te harmoniseren en gegevensuitwisseling te verbeteren. Nederland heeft in die COST-actie geparticipeerd. Een van die producten van die COST-actie is een lijst van begrippen, definities en eenheden gerelateerd aan het gebruik van biomassa uit bossen voor energie. Die lijst is opgesteld in het Engels. Diverse landen hebben de lijst vertaald in hun eigen taal en diverse vertalingen komen beschikbaar op http://www.forestenergy.org. De Nederlandse vertaling van die lijst is in dit document weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.