Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445042
Title Vermindering discards door technische aanpassingen in de netten (VIP - VDTN)
Author(s) Marlen, B. van; Bol, R.A.; Groeneveld, K.; Nijman, R.R.; Rink, G.J.; Buyvoets, E.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C127/13) - 54
Department(s) IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) boomkorvisserij - mariene ecologie - netten - discards - benthos - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - beam trawling - marine ecology - nets - aquatic ecology - aquatic ecosystems
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Voor het verminderen van ecosysteemeffecten van de visserij is men op zoek naar discard beperkende mattregelen. Een hiervan is om de visnetten aan te passen opdat ze weinig mogelijk ondermaatse vis en niet-doelsoorten vis en benthos worden bijgevangen. In dit project werden aanpassingen uitgeprobeerd aan boord van het onderzoekingsvaartuig "Tridens" en op twee kotters.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.