Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445051
Title Deskstudie Bedrijfsverzamelgebouw voor Aquacultuur
Author(s) Abbink, W.; Ros, N.A.M.; Blanco, A.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C174/13) - 24
Department(s) IMARES Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) aquacultuur - visteelt - algenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - zoutwaterlandbouw - broedinstallaties - viskwekerijen - gebouwen - aquaculture - fish culture - algae culture - shellfish culture - saline agriculture - hatcheries - fish farms - buildings
Categories Aquaculture
Abstract Stichting ZIGZAG heeft de indruk dat er in Zeeland behoefte is aan een bedrijfsverzamelgebouw voor aquacultuur. Het voormalige mijnendepot in Veere is als gebouw beschikbaar om deze functie te vervullen, en is qua ligging en vormgeving geschikt. Het doel van deze studie is een beeld te geven van de mogelijke inrichting en de kosten voor diverse aquacultuur teeltvormen in het gebouw. Daarnaast om aan te geven of de waterkwaliteit rondom het beoogde complex hiervoor geschikt is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.