Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445070
Title Literatuurgids voor studenten plantenveredeling
Author(s) Veerman, I.V.
Source Wageningen : Pudoc - 22
Department(s) Library Agricultural University
Publication type Book aimed at the general public
Publication year 1988
Keyword(s) plantenveredeling - literatuur - lesmaterialen - landbouwkundig onderzoek - plant breeding - literature - teaching materials - agricultural research
Categories Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract De tegenwoordige wetenschap zou niet kunnen bestaan zonder literatuur. De beta-wetenschapper bouwt steeds voort op door anderen verkregen kennis. Slechts bij hoge uitzondering wordt onderzoek verricht op een nog onontgonnen onderzoeksgebied. Kennis kan slechts in beperkte mate mondeling worden doorgegeven. Hoewel mondelinge kennisoverdracht in contacten tussen onderzoekers en in de wandelgangen van congressen een niet te verwaarlozen informatiestroom vormt in de hedendaagse wetenschap, is de literatuur het belangrijkste medium voor de vastlegging, verspreiding en openbaarmaking van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.