Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445143
Title Corruptie is coproductie: integriteitsproblemen bij watervergunningen in Kazachstan en Chili
Author(s) Warner, J.F.
Source Water Governance 3 (2013)3. - ISSN 2211-0224 - p. 30 - 34.
Department(s) Rural Development Sociology
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Abstract Deze bijdrage gaat in op methodologische problemen die optreden als je corruptie naar waterbeheer wilt onderzoeken op basis van twee sterk verschillende landenstudies: de verlening van watervergunningen in Kazachstan en Chili. De case studies laten zien hoe corruptie op macro- en microschaal in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn. In plaats van met de vinger te wijzen is het zinvoller om greep te krijgen op de manier waarop zowel de gevers als ontvangers van smeergeld corrupte praktijken in woord en daad in stand houden. Door bewustwording van die patronen kunnen mogelijk gevestigde patronen worden doorbroken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.