Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445159
Title Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied
Author(s) Meer, R.W. van der
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 13-092) - 41
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) watergebruik - stroomgebieden - landbouw - akkerbouw - graslanden - beregening - glastuinbouw - vollegrondsteelt - veehouderij - inventarisaties - water use - watersheds - agriculture - arable farming - grasslands - overhead irrigation - greenhouse horticulture - outdoor cropping - livestock farming - inventories
Categories Agrohydrology
Abstract Ten behoeve van de jaarlijkse CBS-publicatie Milieurekeningen en het Compendium voor de Leefomgeving levert LEI Wageningen UR cijfers aan het CBS met betrekking tot het watergebruik in de agrarische sector. Gebaseerd op de in EU verband bepaalde stroomgebieden van Nederland (Rijn-Noord; Eems; Rijn-Oost; Rijn-Midden; Rijn-West; Schelde en Maas). Hierbij is het gewenst om rekening te houden met de structuur van de bedrijven in de afzonderlijke stroomgebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.