Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445377
Title Praktijk Netwerk Discards Zuid - Verkennend onderzoek aan visies omtrent discardvermindering en overleving van ondermaatse vis
Author(s) Marlen, B. van; Nijman, R.R.; Groeneveld, K.; Goudswaard, P.C.; Uhlmann, S.S.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C126/13) - 56
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Delta
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) discards - visserijbeleid - visserij - boomkorvisserij - pulsvisserij - fishery policy - fisheries - beam trawling - pulse trawling
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In het kader van de aangekondigde aanlandingsplicht is het thema overleving van discards van belang voor de visserijsector. In het verleden zijn verschillende experimenten gedaan om de overleving te bepalen van ondermaatse vis die tijdens de visserij aan boord komt en wordt teruggezet in zee. Hierbij is gebruik gemaakt van relatief kleine overlevingsbakken waar deze vis in werd gehouden. Tijdens een langduriger proef in 2005 aan boord van het onderzoekingsvaartuig “Tridens” werd geconstateerd dat de sterfte over een langere tijd plaatsvindt. De vraag bleef of dit door de houderij of door het vangproces werd veroorzaakt. In het visserijbedrijf werd betwijfelt of de overlevingswaarden die met de overlevingsbakken gevonden waren juist zijn en men bepleit de ondermaatse gevangen vis uit te zetten in kooien op de zeebodem en dan de overleving te bestuderen. De belangrijkste vraag die ten grondslag lagen aan dit onderzoek waren: Wat is de overleving van discards?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.