Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445418
Title Geïntegreerde bestrijding van trips en weekhuidmijten
Author(s) Linden, A. van der; Klein, E.; Woets, F.; Vernooy, A.; Gaag, V. van der
Source Wageningen UR Glastuinbouw/Syngenta Bioline
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zomerbloemen - delphinium - alchemilla - insectenplagen - mijten - tarsonemidae - thripidae - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - neoseiulus - amblyseius - nederland - summer flowers - insect pests - mites - biological control agents - predatory mites - netherlands
Categories Biological Control of Pests / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Omdat meer kennis over natuurlijke bestrijders in zomerbloemen gewenst is, hebben de projectpartners een vijftal bijeenkomsten gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn de telers van zomerbloemen uitgenodigd. De bijeenkomsten werden begeleid door LTO Groeiservice, FytoConsult en DLV Plant. Naast de bijeenkomsten is onderzoek gedaan in Delphinium en Alchemilla naar de aanwezigheid en vestiging van roofmijten. In Delphinium komen weekhuidmijten voor en in Alchemilla komt trips voor als plaag. Spint kan eveneens in deze gewassen optreden. In beide gewassen werden drie soorten roofmijten geïntroduceerd: Neoseiulus alpinus, Neoseiulus reductus en Amblyseisus montdorensis. In Delphinium werden tijdens de waarnemingen geen weekhuidmijten gevonden en in Alchemilla was trips schaars. Neoseiulus reductus werd goed terug gevonden in Delphinium, in tegenstelling tot de andere soorten roofmijten. In Alchemilla werden alle drie de soorten roofmijten terug gevonden. Voorlopig lijkt Neoseiulus alpinus in het voordeel in Alchemilla, gevolgd door Neoseiulus reductus. Om hieromtrent duidelijkheid te krijgen en ook om een effect aan te tonen van de roofmijten op de plagen zijn meer waarnemingen noodzakelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.