Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445505
Title Lipid production in microalgae
Author(s) Klok, A.J.
Source University. Promotor(en): Rene Wijffels; Dirk Martens; Packo Lamers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737762 - 224
Department(s) Bioprocess Engineering
VLAG
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2013
Keyword(s) algen - biobased economy - vet - triacylglycerolen - algenteelt - algae - fat - triacylglycerols - algae culture
Categories Algae
Abstract Een goed voorbeeld van een bulkproduct dat gewonnen kan worden uit microalgen is triacylglycerol (TAG), een vet dat bestaat uit een glycerol molecuul met daaraan 3 vetzuurketens. Om de productie van TAG te kunnen verhogen is begrip van het biologische mechanisme dat TAG vorming veroorzaakt onontbeerlijk. Het doel van dit onderzoek was dan ook om meer inzicht te krijgen in het mechanisme van TAG accumulatie in microalgen die blootgesteld zijn aan nadelige groeicondities, en om de verkregen kennis te vertalen naar optimale kweekcondities voor TAG productie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.