Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445683
Title Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit
Author(s) Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E.; Breman, B.C.; Elbersen, B.S.; Korevaar, H.; Meijer, M.; Naeff, H.S.D.; Noij, I.G.A.M.; Kuhlman, J.W.; Polman, N.B.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2478) - 71
Department(s) Alterra - Spatial knowledge systems
Alterra - Governance
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Climate change and adaptive land and water management
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - landschapselementen - akkerranden - graslandbeheer - groenbemesters - stikstofbindende bacteriën - inventarisaties - cap - farm management - landscape elements - field margins - grassland management - green manures - nitrogen fixing bacteria - inventories
Categories Agricultural Policy
Abstract Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die gunstig zijn voor natuur en biodiversiteit en ook voor milieu en klimaat. Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod. Tenslotte wordt advies uitgebracht over welke gebieden met natuurlijke handicaps in aanmerking zouden kunnen komen voor een ‘top-up’ en wat de hoogte van deze betaling kan zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.