Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445711
Title Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij
Author(s) Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, T.J. de; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, H. van
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL-publicatie 1176) - ISBN 9789491506543 - 43
Department(s) PPO/PRI AGRO Water- en Biobased Economy
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LR - Innovation Processes
Alterra - Sustainable soil management
LR - Environment
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mestverwerking - dierlijke meststoffen - melkvee - melkveehouderij - intensieve veehouderij - fosfaat - stikstof - prognose - milieubeheer - wetgeving - dierenwelzijn - Nederland - manure treatment - animal manures - dairy cattle - dairy farming - intensive livestock farming - phosphate - nitrogen - prognosis - environmental management - legislation - animal welfare - Netherlands
Categories Animal Husbandry and Environment / Manure treatment
Abstract Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid te verwerken mest vanaf 2015 is vooral een gevolg van de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen en waarschijnlijk niet van een toename van de veestapel of de mestproductie. Weliswaar groeit de melkveestapel sinds 2011, maar de fosfaatuitscheiding van de veestapel als geheel daalt door voermaatregelen. Het tekort aan mestverwerkingscapaciteit in 2015 wordt geschat op maximaal 9 miljoen kilogram fosfaat (circa een derde van de totaal benodigde capaciteit) als de productiebegrenzing van de veestapel wordt losgelaten. Het tekort in 2015 zal maximaal 3 miljoen kilogram fosfaat zijn, mits de veestapel niet groeit. De benodigde capaciteit voor mestverwerking is het grootst in het concentratiegebied Zuid (Midden- en Oost- Noord Brabant en Noord- en Midden-Limburg). In het scenario zonder productierechten groeit de varkenshouderij hier met 10 procent. Hierdoor is de benodigde mestverwerkingscapaciteit 2 miljoen kilogram fosfaat hoger dan de benodigde 24 tot 26 miljoen kilogram fosfaat in een situatie met productierechten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.