Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445776
Title Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012
Author(s) Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport / LEI Wageningen UR 2013-061) - ISBN 9789086156580 - 68
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) kassen - glastuinbouw - energie - broeikasgassen - duurzaamheid (sustainability) - nederland - greenhouses - greenhouse horticulture - energy - greenhouse gases - sustainability - netherlands
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract De glastuinbouw in 2012: verslechterde energie-efficiëntie, maar minder CO2- emissie en een groter aandeel duurzame energie. Het LEI kwantificeert jaarlijks in opdracht van het PT en het ministerie van EZ de ontwikkeling van de energie-indicatoren energie-efficiëntie, CO2-emissie en aandeel duurzame energie in de glastuinbouw, omdat hierover in het Agroconvenant doelen en ambities zijn afgesproken. Bovendien brengt de Energiemonitor de ontwikkeling van de transitiepaden van het transitieprogramma KaE in kaart. Voor de monitor is een systematiek ontwikkeld, waarin een reeks van informatiebronnen door sectordeskundigen wordt gecombineerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.