Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445852
Title Innovatieve autonome en automatische boomgaardspuit : ontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
Author(s) Nieuwenhuizen, A.T.; Stallinga, H.; Zande, J.C. van de; Wenneker, M.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 14
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fruitteelt - spuiten - spuitapparatuur - automatische regeling - technische vooruitgang - automatische besturing - arbeid (werk) - dosering - efficiëntie - fruit growing - spraying - spraying equipment - automatic control - technical progress - automatic steering - labour - dosage - efficiency
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fruit Growing
Abstract Het doel van het project was de vermindering in arbeidsbehoefte voor het spuiten door integratie van autonome navigatie met automatisch spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met traditionele spuitmachines is een van de grootste posten in de beschikbare tijd voor fruittelers. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Dat betekent dat per spuitbeurt veel arbeidstijd ‘verloren’ gaat aan het heen en weer rijden in de boomgaard (circa 25 minuten per ha). Bij een bedrijfsgrootte van 15 hectare betekent dat tenminste 6 uur rijtijd. Het autonoom uitvoeren van gewasbespuitingen levert grote besparingen op arbeidskosten omdat de bestuurder niet meer aanwezig is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.