Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 445879
Title Maatregelen voor het ontsmetten van tarragronden uit de landbouw
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Source Wageningen : PPO AGV - 5
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemkwaliteit - akkerbouw - bouwland - tarra (suikerbieten) - recycling - bloembollen - plagenbestrijding - inundatie - soil quality - arable farming - arable land - dirt tare - ornamental bulbs - pest control - flooding
Categories Land degradation & Land conservation
Abstract Met het ministerie is afgesproken dat de Stichting Veldleeuwerik een beroep mag doen op de helpdesk van Wageningen UR. In onderhavig geval is dat de vraag over het veilig terugbrengen van tarragronden naar de percelen. Naast de teelt van suikerbieten gaat het hier ook over bloembollen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.