Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446076
Title Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief
Author(s) Vorst, J.G.A.J. van der
Source Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur - 17
Department(s) Operations Research and Logistics
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwsector - tuinbouw - agro-industriële ketens - logistiek - overheidsbeleid - agrodistributie - ketenmanagement - agricultural sector - horticulture - agro-industrial chains - logistics - government policy - agro distribution - supply chain management
Categories Logistics / Agricultural Sector
Abstract Najaar 2011 kwam het verzoek om een essay te schrijven voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die werken aan een advies over de logistieke kracht van Nederland. De Raden willen de volgende vraag beantwoorden: wat moet de overheid doen om de logistieke sector zelf en de sector als enabler voor de topsectoren agrofood en tuinbouw in 2040 optimaal te laten functioneren? Welke instrumenten moet de overheid, en eventueel de wetenschap en het bedrijfsleven, op de lange termijn inzetten om de logistiek in de agro- en voedselketens te optimaliseren. Dit in aanvulling op de korte en middellange termijn acties van de topteams.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.