Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446086
Title Groene schoolpleinen, wat levert het op? : effecten van vergroening van vier schoolpleinen in een krachtwijk in Rotterdam 2010-2013
Author(s) Breman, B.C.; Vries, S. de; Hemke, E.
Source Wageningen : Alterra
Department(s) Alterra - Governance
Alterra - Nature and society
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) stadsomgeving - scholen - openbaar groen - welzijn - leerlingen - buitenspelen - sociaal gedrag - effecten - ontwerp - vergelijkend onderzoek - stedelijke gebieden - rotterdam - urban environment - schools - public green areas - well-being - pupils - outdoor games - social behaviour - effects - design - comparative research - urban areas
Categories Public Green and Parks / Educational Institutions
Abstract Gebaseerd op de aanwezige literatuur is voor dit onderzoeksproject een theoretisch kader opgesteld, met daaraan gekoppeld een aantal hypothesen. Hierin speelde, naast het groene(re) karakter van het schoolplein, ook de grotere variatie in het aanbod van speelmogelijkheden een belangrijke rol. In de onderzoeksopzet zijn vier scholen in Rotterdam geselecteerd, waarvan het schoolplein groen zou worden heringericht. Dit betreft de Hildegardisschool, de Nicolaasschool, de Prinses Margrietschool en de Theresiaschool. Daarnaast is er een controleschool geselecteerd waar niets zou veranderen (Augustinusschool). Op deze scholen hebben op verschillende momenten metingen plaatsgevonden. In totaal zijn er bij een voormeting in het najaar van 2010 meer dan 300 kinderen geïnterviewd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.